Vill du bli elev?

Fordon och transport är en bransch med stora möjligheter till jobb efter skolan.

Vill veta mer

Du som är elev

Här hittar du som är elev information om det praktiska.

Ta mig dit

För dig förälder

Vi har goda förutsättningar att ta väl hand om ungdomarna vi får glädjen att utbilda.

På vilket sätt?

Det här händer

2014-06-22

Ämnesbetyg saknas!

​Vi har upptäckt att det saknas ämnesbetyg i Svenska 1 på de utskickade stu...
2014-06-13

Skolstart höstterminnen 2014

Alla blivande ettor träffas onsdagen den 20/8 kl 10:00 Årskurs 2 och 3: Tors...
2014-05-27

Drogtester på Transportprogrammet

​Från höstterminen 14 kommer eleverna att få göra slumpvisa drogtester. D...