Ansökan ledighet

Under terminstid råder obligatorisk närvaro.

Ledighet beviljas ej under pågående termin.