Ansökan ledighet

Under terminstid råder obligatorisk närvaro.

Endast om mycket speciella skäl föreligger beviljar skolan ledighet under pågående termin.

Vid beviljad ledighet ska eleven vara medveten om att:

* Det åligger eleven att efter frånvaro kontrollera med mina klasskamrater vad som avhandlats under min frånvaro, skriva av anteckningar och skaffa kopior på det material som delats ut.

* Eleven kan inte räkna med att få stödundervisning eller annan hjälp för att hämta in de avsnitt som inte deltagit i under min frånvaro.

ladda ner ledighetsansökan
ladda ner ledighetsansökan