Anmälan sjukfrånvaro

Sjukanmälan görs via Schoolsoft innan första lektionen.

Om du behöver hjälp med inloggning kontakta

christine.ripas@tabyyrkesgymnasium.se

Vårdnadshavare anmäler vid omyndig elev.

Om du går hem under skoldagen, kontakta vårdnadshavare som via mail meddelar oss på skolan.

Från och med sjätte sjukdagen krävs läkarintyg för att frånvaron ska räknas som giltig.