Anmälan sjukfrånvaro

Sjukanmälan görs via Schoolsoft innan första lektionen.

Om du behöver hjälp med inloggning kontakta

ulla.wrethagen@tabyyrkesgymnasium.se

Vårdnadshavare anmäler vid omyndig elev.

Om du går hem under skoldagen, meddela oss på skolan. Om du inte är myndig ska vårdnadshavare ringa och bekräfta senast dagen efter för att det ska räknas som giltig frånvaro.

Från och med sjätte sjukdagen krävs läkarintyg för att frånvaron ska räknas som giltig.