Framtid elev

Utbildningen bedrivs i lokaler som gör det möjligt för teori och praktik att gå hand i hand. Yrkeslärarna har lång branscherfarenhet vilket borgar för en utbildning som är relevant. Här ges eleverna möjlighet att snabbt omsätta sina kunskaper i praktisk handling, och därmed tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.

Täby Yrkesgymnasium är en friskola. Vi ägs av Utbildningscentret för yrkestrafik AB. Genom att vår ägare har en stark koppling till branschen har vi god inblick i vad man där efterfrågar hos sin arbetskraft. Med den kunskapen kan vi verklighetsanpassa utbildningen och ge eleverna en god grund för ett framtida yrke inom området fordon och transport.

Vi erbjuder kurser som ger behörighet till högskola och universitet

Inom ramen för det individuella valet på fordons- och transportprogrammet kan eleverna välja kurser som ger dem en grundläggande högskolebehörighet, och därmed också möjlighet att gå vidare till studier på högskola eller universitet efter avslutad utbildning här.

Studiebidraget är kopplat till närvaron

Vid upprepad frånvaro utan giltigt skäl kan det dras in av CSN, Centrala studiestödsnämden. Om eleven är sen eller inte närvarande skickar vi ett sms om detta till dig som är vårdnadshavare. Mer info om studiebidraget hittar du på www.csn.se.