Skolhälsovården

I årskurs 1 har alla elever en hälsokontroll och ett hälsosamtal med en skolsköterska.

Skolsköterskan finns på skolan: Tisdagar och onsdagar