Välkommen till Täby Yrkesgymnasium!

Vi är en skola med utbildning inom fordon och transport. Med en fot i verkligheten och fokus på individen har vi möjlighet att ge våra elever en bra grund för en god fortsättning i livet. Vi finns i ändamålsenliga lokaler två kilometer väster om Täby centrum, bara 100 meter från SL-trafikens busshållplats.

På Täby Yrkesgymnasium erbjuder vi alla de inriktningar som ingår i det nationella fordons- och transportprogrammet enligt Skolverkets riktlinjer. Utbildningen är treårig, med minst 15 veckors arbetsplatsförlagd praktik, APL. Inom ramen för det individuella valet finns möjlighet att välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet för den som siktar på fortsatta studier efter gymnasiet.

För sökande som saknar behörighet till fordons- och transportprogrammet har vi särskilda ingångar. Några av våra inriktningar finns också som lärlingsstudier, där hälften av studietiden genomförs som APL.

Närheten till branschen en fördel för eleverna

De yrken som fordons- och transportutbildningen leder till har förändrats på många sätt under senare år, och fortsätter att göra det. Det tekniska innehållet ökar. Allt högre krav ställs också på de anställdas förmåga att ge kunderna bra service, att kunna organisera och arbeta självständigt och att fungera i arbetslag ihop med andra. De ökade kraven innebär samtidigt goda möjligheter till intressanta och utmanande arbetsuppgifter efter avklarad utbildning.

Täby Yrkesgymnasium ägs av Utbildningscentret för yrkestrafik AB, som har verksamhet på flera platser i Sverige. Genom vår ägare har vi goda kontakter med fordons- och transportbranschen. Det ger oss en verklighetsanknytning som gör att vi kan ge våra elever en bra förberedelse för ett yrkesliv i den här branschen – vi vet vad den kräver.

Den goda gemenskapen uppskattas av alla

Med dagens cirka 60 elever har vi en stabil grund för en långsiktig verksamhet med hög kvalitet. Samtidigt är vi inte fler på skolan än att det är lätt att lära känna varandra. Här riskerar ingen att bli anonym. Gemenskapen är god. Frågar du våra elever så säger de att det här är en skola man trivs på, och det är vi både stolta och glada över eftersom det är en viktig förutsättning för en god lärandemiljö.