Välkommen till Täby Yrkesgymnasium!

Vi är en skola med utbildning inom fordon och transport. Med en fot i verkligheten och fokus på individen har vi möjlighet att ge våra elever en bra grund för att få en yrkesexamen och bli anställningsbar. Vi finns i ändamålsenliga lokaler två kilometer väster om Täby centrum, bara 100 meter från SL-trafikens busshållplats.

På Täby Yrkesgymnasium erbjuder vi tre inriktningar som ingår i det nationella fordons- och transportprogrammet enligt Skolverkets riktlinjer; personbilsmekaniker, lackerare eller yrkesförare lastbil. Utbildningen är treårig, med mer en halva studietiden arbetsplatsförlagd praktik, APL.

Närheten till branschen en fördel för eleverna

De yrken som fordons- och transportutbildningen leder till har förändrats på många sätt under senare år, och fortsätter att göra det. Det tekniska innehållet ökar. Allt högre krav ställs också på de anställdas förmåga att ge kunderna bra service, att kunna organisera och arbeta självständigt och att fungera i arbetslag ihop med andra. De ökade kraven innebär samtidigt goda möjligheter till intressanta och utmanande arbetsuppgifter efter avklarad utbildning.

Täby Yrkesgymnasium ägs av Utbildningscentret för yrkestrafik AB, som har verksamhet på flera platser i Sverige. Genom vår ägare har vi goda kontakter med fordons- och transportbranschen. Det ger oss en verklighetsanknytning som gör att vi kan ge våra elever en bra förberedelse för ett yrkesliv i den här branschen.