Ett yrkesprogram med gemensamt basår

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. En examen från programmet ska ge de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, bussförare, bilskadereparatör, lackerare eller terminalarbetare. Den som tar ansvar för studierna och sköter sin skolgång har mycket stora möjligheter att få arbete efter utbildningen.

Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i alla yrkesprogram. Om inriktningen har lärlingsprofil så är cirka hälften av utbildningen förlagd till ett eller flera företag.

Första läsårets kursprogram är gemensamt för alla våra elever. Inför årskurs 2 förnyar man sitt val av inriktning. Då finns möjlighet att ändra programinriktning för den som vill det.

Följande kurser ingår i alla inriktningar:

Kurs Poäng
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100p
Ämnena ovan är gemensamma för alla gymnasieutbildningar. Utöver dessa kan eleverna styra inriktningen på studierna genom:
Individuellt val 200p
Här kan du välja Yrkesfördjupning som ger fördjupade kunskaper inom valt yrke eller välja Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6, som ger grundläggande högskolebehörighet.
Alla våra elever läser också:
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200p
Fordonsteknik – introduktion 200p