Yrkesintroduktion mot fordons- och transportprogrammet

Yrkesintroduktion innebär att du under ett år får yrkesinriktade studier/praktik som underlättar en etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram eller på programinriktat individuellt val.

Det här programmet sätts ihop efter just dina starka sidor och behov. För att du ska få de bästa förutsättningarna är du själv delaktig i utformningen, tillsammans med dina föräldrar/målsmän och berörda skolor.

Yrkesintroduktion är ett program som kräver att din hemkommun godkänner planeringen. Därför ska du alltid tala med studievägledaren i den skola du nu går i om du är intresserad av den här möjligheten.

Kontakta oss på skolan om du funderar på att söka detta alternativ!

«Tillbaka till programinriktningar